Operatorem strony jest:

Hans Brunner GmbH

Hans Brunner Str. 1

55625 Glonn

Niemcy

Tel: +49 (0) 8093 9086-0
Fax: +49 (0) 8093 9086-50

info@hansbrunner.de

USt-ID-Nr. DE236219382

Wpis do Rejestru Handlowego, Sąd Rejonowy w Monachium

Zarząd: Rudi Schwaiger, Markus Gebhart

Odpowiedzialność zgodnie z § 5 TMG (Prawo mediów elektronicznych): 

Rudi Schwaiger, Markus Gebhart

 

Wykluczenia odpowiedzialności, prawa autorskie, prawo do znaków towarowych

1. Treść ofert online

Spółka Hans Brunner GmbH nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności oraz jakości przedstawianych informacji. Wszelkie roszczenia wobec spółki Hans Brunner, wynikłe ze szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku zastosowania lub zaniechania zastosowania podanych na stronie informacji, są prawnie wykluczone, jeśli operator strony niecelowo i nieświadomie dopuścił się zaniedbania. Wszystkie propozycje ofertowe zawarte na stronie mają charakter niewiążący. Spółka Hans Brunner GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części oferty lub jej całości bez dodatkowego powiadomienia lub też do zamieszczania czasowego lub stałego dodatkowych publikacji.

 

2. Odesłania i linki 

W przypadku odesłań i linków do innych stron internetowych (Links), których treści pozostają poza odpowiedzialnością operatora strony. Odpowiedzialność prawna zachodzi wówczas, gdy zamieszczane tam treści są nieprawdziwe lub nielegalne, zaś w zakresie technicznych możliwości operatora jest ich usunięcie. Niniejszym spółka Hans Brunner GmbH chce zapewnia, że w momencie umieszczania linków i przekierowań na jej stronie firmowej, nie zawierały one żadnych nielegalnych treści. Jednocześnie Hans Brunner nie ma żadnego wpływu na obecną i przyszłą treść, design, zawartość ani  prawa autorskie linkowanych stron. Dlatego też spółka dystansuje się w stosunku do treści zamieszczanych po zamieszczeniu linku na stronie. To oświadczenie dotyczy wszystkich stron linkowanych do strony firmowej Hansa Brunnera, podobnie jak wpisów osób trzecich na liście firm, w księdze gości czy w innych tego typu miejscach. Opinie na zamieszczonych stronach mogą, ale nie muszą, odzwierciedlać naszą opinię wówczas jeśli jest ona zgodna ze wszystkimi regulacjami prawnymi oraz jeśli nie wywołują głosów sprzeciwu. Provider podlinkowanej strony internetowej do strony Hansa Brunnera odpowiada za treść nielegalną, błędną lub niekompletną, w szczególności natomiast za straty powstałe w wyniku zastosowania błędnych informacji. 

 

3. Prawa autorskie, prawo do znaków towarowych 

Wszystkie znaki i nazwy towarowe użyte na stronie Hans Brunner GmbH są prawnie zastrzeżone i strzeżone przed osobami trzecimi, są przedmiotem obowiązującego Prawa  znaków towarowych oraz tytułem odpowiednich rejestracji nieograniczonej własności. Fakt wymienienia znaku towarowego nie implikuje, że znak towarowy nie jest chroniony przez prawo osób trzecich. Prawa autorskie do publikowanych obiektów, stworzonych przez operatora strony należą, do jej operatora. Reprodukcja należących do operatora strony grafik, nagrań audio i audiowizualnych, czy tekstów w publikacjach elektronicznych czy drukowanych wymaga osobnego pozwolenia spółki Hans Brunnen GmbH. 

 

4. Skuteczność prawna

Powyższe przepisy są uznane jako część strony internetowej Hans Brunner GmbH. Jeśli część lub całość użytych sformułowań nie przedstawia w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, brakująca część dokumentu pozostaje bez wpływu w kontekście jej treści i ważności postanowień.


Schokoladenformen
  • Deutsch
  • English
  • Francais
Kontakt & Email

Abschluss